about

Drupal Console प्रकल्पाबद्दल मूलभूत माहिती प्रदर्शित करते.

वापर:

drupal about