config:export:content:type

विशिष्ट सामग्री प्रकार आणि त्यांचे फील्ड निर्यात करा.

वापर:

drupal config:export:content:type [arguments] [options]
cect

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--optional-config एक पर्यायी YAML संरचना म्हणून मॉड्यूल मध्ये कॉन्तेंत ट्यीप निर्यात करा.
--remove-uuid If set, the configuration will be exported without uuid key.
--remove-config-hash If set, the configuration will be exported without the default site hash key.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
content-type सामुग्री प्रकार निर्यात करणे.

उदाहरणे

 • एक सामग्री प्रकार आणि मॉड्यूल नाव प्रदान करा.
  drupal config:export:content:type page \
  --module="demo"
  
 • आपण इच्छित असल्यास निर्यात सामग्री प्रकार पर्यायी कॉन्फिग प्रदान करा.
  drupal config:export:content:type page \
  --module="demo" \
  --optional-config