create:nodes

आपल्या Drupal 8 अनुप्रयोगासाठी डमी नोड्स तयार करा.

वापर:

drupal create:nodes [arguments] [options]
crn

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--limit नोडमध्ये वापरण्याजोगी सामग्री प्रकार(य्स) आपण तयार केलेल्या किती नोडस् तयार करणे.
--title-words नोड शीर्षकेतील शब्दांची कमाल संख्या.
--time-range नोडचे किती काळचे काळ असावे?
--language commands.create.nodes.options.language

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
content-types नोड निर्मितीत वापरण्यासाठी सामग्री प्रकार.

उदाहरणे

 • सामग्री प्रकार नाव प्रदान करा.
  drupal create:nodes content-name
  
 • प्रकाशनांची मर्यादा, शीर्षक शब्दांची मर्यादा, वेळ श्रेणी आणि भाषा प्रदान करा.
  drupal create:nodes content-name \
  --limit="5" \
  --title-words="5" \
  --time-range="1" \
  --language="und"