create:users

आपल्या Drupal 8 अनुप्रयोगासाठी डमी वापरकर्ते तयार करा.

वापर:

drupal create:users [arguments] [options]
cru

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--limit आपण किती वापरकर्ते तयार करु इच्छिता?
--password तयार केलेल्या वापरकर्त्यांसाठी संकेतशब्द.
--time-range वापरकर्त्यांनी कित्येक वेळापूर्वी वेळेची नोंद केली पाहिजे.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
roles वापरकर्त्याच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्या भूमिका.

उदाहरणे

 • वापरकर्ता भूमिका प्रदान करा.
  drupal create:users role
  
 • तयार करण्यासाठी वापरकर्त्यांची संख्या, संकेतशब्द आणि वेळ श्रेणी प्रदान करा.
  drupal create:users role \
  --limit="5" \
  --password="usersnewpassword" \
  --time-range="1"