create:vocabularies

आपल्या Drupal 8 अनुप्रयोगासाठी डमी शब्दसंग्रह तयार करा.

वापर:

drupal create:vocabularies [options]
crv

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--limit आपण किती शब्दसंग्रह तयार करु इच्छिता?
--name-words शब्दावलीतील शब्दांची कमाल संख्या.

उदाहरणे

  • शब्दसंग्रह नावांमध्ये शब्दांची संख्या तयार करण्यासाठी आणि शब्दांची कमाल संख्या प्रदान करण्यासाठी शब्दसंग्रहांची संख्या द्या.
    drupal create:vocabularies \
    --limit="5" \
    --name-words="5"