cron:release

क्रॉन चालवण्यासाठी क्रोन प्रणालीचे लॉक मुक्त करा.

वापर:

drupal cron:release
cror

उदाहरणे

  • जागतिक पातळीवर क्रोन चालवा.
    drupal cron:execute