database:connect

डीबी कनेक्शन दर्शविते.

वापर:

drupal database:connect [arguments]
dbco
sqlc

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
database Settings.php पासून डेटाबेस की.

उदाहरणे

  • निर्दिष्ट केलेल्या डेटाबेसशी कनेक्ट होते किंवा डीफॉल्ट नसल्यास वितर्क पास केले जातात.
    drupal database:connect \
    <database>