database:drop

दिलेल्या डेटाबेसमध्ये सर्व सारण्या ड्रॉप करा.

वापर:

drupal database:drop [arguments]
dbd

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
database settings.php पासून डेटाबेस की.

उदाहरणे

  • वितर्क वर निर्दिष्ट डेटाबेसवर सारण्या ड्रॉप करा.
    drupal database:drop \
    <database>