database:log:clear

DBLog सारणीतून कार्यक्रम काढा, फिल्टर उपलब्ध आहेत.

वापर:

drupal database:log:clear [arguments] [options]
dblc

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--type विशिष्ट प्रकाराद्वारे इव्हेंट फिल्टर करा.
--severity एका विशिष्ट स्तर तीव्रतेने इव्हेंट फिल्टर करा.
--user-id विशिष्ट वापरकर्ता आयडी द्वारे इव्हेंट फिल्टर करा.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
event-id DBLog इव्हेंट आयडी.

उदाहरणे

 • DBLog सारणीतून डेटाबेस लॉग साफ करा.
  drupal database:log:clear \
  <database>
  
 • फिल्टरचा वापर करून DBLog सारणीतून डेटाबेस लॉग साफ करा.
  drupal database:log:clear \
  <database> \
  --type=TYPE \
  --severity=SEVERITY