debug:breakpoints

अनुप्रयोग मध्ये उपलब्ध असलेले ब्रेकपॉइंट प्रदर्शित करते.

वापर:

drupal debug:breakpoints [arguments]
dbre

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
group ब्रेकपॉईंट गट नाव प्रविष्ट करा.

उदाहरणे

  • समूह नाव प्रदान करा.
    drupal breakpoints:debug bartik