debug:config:validate

मॉड्युल प्रतिष्ठापित होण्याआधी स्कीमा अंमलबजावणी प्रमाणित करा.

वापर:

drupal debug:config:validate [arguments] [options]
dcv

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--schema-name

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
filepath
schema-filepath

उदाहरणे

  • drupal debug:config:validate \
    /path/to/file \
    /path/to/schema-filepath