debug:config

चालू संरचना दाखवा.

वापर:

drupal debug:config [arguments] [options]
dc

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--show-overridden Show overridden configurations.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
name संरचने नाव.

उदाहरणे

 • सर्व कॉन्फिगरेशन ऑब्जेक्ट नावांची यादी करा.
  drupal config:debug
  
 • सिस्टम साइट कॉन्फिगरेशन मूल्य प्रदर्शित करा.
  drupal config:debug system.site
  
 • सर्व सिस्टम कॉन्फिगरेशन नावांची यादी करा.
  drupal config:debug | grep system
  
 • List all configuration including overridden values.
  drupal debug:config --show-overridden