debug:database:table

दिलेल्या डेटाबेसमध्ये सर्व सारण्या दर्शवा.

वापर:

drupal debug:database:table [arguments] [options]
ddt

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--database Settings.php पासून डेटाबेस की.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
table टेबल डीबग करण्यासाठी.

उदाहरणे

  • डेटाबेसवर सर्व टेबल्स दर्शवा.
    drupal debug:database:table
    
  • वितर्क वर निर्दिष्ट केलेल्या नोड सारणीवर फील्ड दर्शवा किंवा दुसरे.
    drupal debug:database:table node