debug:entity

सिस्टममध्ये उपलब्ध असलेल्या डीबग घटक.

वापर:

drupal debug:entity [arguments]
de

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
entity-type commands.debug.entity.arguments.entity-type

उदाहरणे

  • उपलब्ध एन्टिटीज प्रदर्शित करते.
    drupal debug:entity