debug:event

वर्तमान इव्हेंट प्रदर्शित करा.

वापर:

drupal debug:event [arguments]
dev

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
event डीबग करण्यासाठी इव्हेंट.

उदाहरणे

  • डीबग केलेल्या सर्व इव्हेंटची सूची करा.
    drupal debug:evet
    
  • kernel.request इव्हेंटसाठी माहिती दर्शवा.
    drupal debug:event kernel.request