debug:migrate

अनुप्रयोगासाठी वर्तमान स्थलांतर प्रदर्शित करा.

वापर:

drupal debug:migrate [arguments]
mid

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
tag टॅगचे स्थलांतर करा.

उदाहरणे

  • वर्तमान स्थलांतर दर्शवितो.
    drupal debug:migrate