debug:module

अनुप्रयोगासाठी उपलब्ध असलेले वर्तमान मॉड्यूल प्रदर्शित करा.

वापर:

drupal debug:module [arguments] [options]
dm

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--status मॉड्यूल स्थिती [सक्षम अक्षम]
--type मॉड्यूल प्रकार [कोर नो-कोर]

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
module मॉड्यूल नाव

उदाहरणे

  • सर्व स्थापित मॉड्यूल प्रदर्शित करा
    drupal mod --status=installed
    
  • सर्व स्थापित आणि कोणतेही कोर मॉड्यूल प्रदर्शित करा
    drupal mod --status=installed --type=no-core