debug:multisite

सिस्टीममध्ये उपलब्ध सर्व मल्टीसाइट्सची यादी करा.

वापर:

drupal debug:multisite
dmu
msd

उदाहरणे

  • मल्टिसाईट माहिती दाखवते.
    drupal debug:multisite