debug:permission

सर्व वापरकर्ता परवानग्या प्रदर्शित करते.

वापर:

drupal debug:permission [arguments]
dp

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
role वापरकर्ता भूमिका

उदाहरणे

  • साइटवर सर्व परवानग्या उपलब्ध आहेत.
    drupal debug:permission