debug:test

अनुप्रयोगासाठी उपलब्ध चाचणी आयटम्स.

वापर:

drupal debug:test [arguments] [options]
td

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--test-class चाचणी वर्ग.

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
group गट

उदाहरणे

  • drupal debug:test