debug:theme

अनुप्रयोगासाठी वर्तमान थीम प्रदर्शित करते.

वापर:

drupal debug:theme [arguments]
dt
tde

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
theme डीबग करण्यासाठी विशिष्ट थीम.

उदाहरणे

  • साइटवरील थीमची सूची.
    drupal debug:theme
    
  • बार्टिक थीमची माहिती.
    drupal debug:theme bartik