debug:views:plugins

अनुप्रयोगासाठी वर्तमान दृश्ये प्लगइन प्रदर्शित करा.

वापर:

drupal debug:views:plugins [arguments]
dvp

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
type दृश्ये प्लगइन प्रकारानुसार फिल्टर करा.

उदाहरणे

  • दृश्यांची प्लगइनची सूची.
    drupal debug:views:plugins