generate:breakpoint

ब्रेकपॉईंट उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:breakpoint [options]
gb

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--theme थीम नाव
--breakpoints ब्रेकपॉइंट

उदाहरणे

  • थीम, एक ब्रेकपॉईंट नाव, त्याचे लेबल, मीडिया क्वेरी, त्याचे वजन आणि मल्टिप्लायर निर्दिष्ट करणारा ब्रेकपॉइंट उत्पन्न करा.
    drupal generate:breakpoint  \
    --theme="classy"  \
    --breakpoints='"breakpoint_name":"narrow", "breakpoint_label":"narrow", "breakpoint_media_query":"all and (min-width: 560px) and (max-width: 850px)", "breakpoint_weight":"1", "breakpoint_multipliers":"1x"'