generate:cache:context

कॅशे संदर्भ उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:cache:context [options]
gcc

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--cache-context The cache context name
--class Cache context class name
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल, संदर्भ नाव आणि त्याचे वर्ग निर्दिष्ट करणार्या संदर्भासाठी कॅशे उत्पन्न करा.
  drupal generate:cache:context \
  --module="modulename" \
  --cache-context="ContextName" \
  --class="DefaultCacheContext"