generate:command

कन्सोलसाठी आदेश उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:command [options]
gco

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--extension विस्तार नाव.
--extension-type विस्तार प्रकार.
--class आज्ञा वर्णन करणारा वर्ग (' कमांड ' शब्दासह समाप्त होणे आवश्यक आहे).
--name कमांडचे नाव.
--initialize Add initialize method.
--interact Add interact method.
--container-aware आज्ञावली अधिकृत करताना डीवोल साइट स्थापनेची जाणीव आहे.
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.
--generator Add a Generator class for this command.

उदाहरणे

 • विस्तार नाव आणि प्रकार, त्याचे वर्ग आणि नाव निर्दिष्ट करणारा आदेश उत्पन्न करा.
  drupal generate:command \
  --extension="ExtensionName" \
  --extension-type="module" \
  --class="DefaultCommand" \
  --name="CommandName"