generate:controller

उत्पन्न करा आणि कंट्रोलर नोंदवा

वापर:

drupal generate:controller [options]
gcon

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class कंट्रोलर वर्ग नाव
--routes routes, हे [title, method, path] असलेले अॅरे असले पाहिजेत
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.
--test चाचणी वर्ग उत्पन्न करा

उदाहरणे

 • मॉड्युल नाव, वर्ग नाव व त्याचे रूट निर्दिष्ट करणारा कंट्रोलर उत्पन्न करा.
  drupal generate:controller \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultController" \
  --routes='"title":"ControllerMethod", "name":"modulename.default_controller_hello", "method":"hello", "path":"/modulename/hello/{name}"' \
  --test