generate:event:subscriber

एक कार्यक्रम ग्राहक उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:event:subscriber [options]
ges

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--name Service name
--class Class name
--events कंटेनर मधून इव्हेंट्स भरा.
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, त्याचे नाव, वर्ग आणि सदस्यता घेण्यासाठी इव्हेंट्स निर्दिष्ट करणारा एक इव्हेंट सब्सक्राइबर उत्पन्न करा.
  drupal generate:event:subscriber \
  --module="modulename" \
  --name="modulename.default" \
  --class="DefaultSubscriber" \
  --events='kernel_request'