generate:form:alter

Hook_form_alter() किंवा hook_form_FORM_ID_alter चा अंमलबजावणी उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:form:alter [options]
gfa

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--form-id बदलण्यासाठी फॉर्म आयडी.
--inputs फॉर्म मध्ये इनपुट तयार करा.

उदाहरणे

 • मॉड्यूलचे नाव निर्दिष्ट केलेल्या रिकाम्या फॉर्मसाठी हुक फॉर्म बदलवा.
  drupal generate:form:alter \
  --module="modulename"
  
 • मॉड्यूलचे नाव आणि आदान हे निर्दिष्ट केलेल्या 2 फील्डसह एक हुक फॉर्म बदलवा.
  drupal generate:form:alter \
  --module="modulename" \
  --inputs='"name":"inputtext", "type":"text_format", "label":"InputText", "options":"", "description":"Just an input text", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""' \
  --inputs='"name":"email", "type":"email", "label":"Email", "options":"", "description":"Just an email input", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""'