generate:plugin:block

प्लगइन ब्लॉक उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:block [options]
gpb

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव
--label प्लगइन लेबल
--plugin-id प्लगिन आयडी
--theme-region प्लगइन रेंडर करण्यासाठी थीम क्षेत्र.
--inputs फॉर्म मध्ये इनपुट तयार करा.
--services कंटेनर मधून सेवा भरा.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, लेबल, आयडी, क्षेत्र आणि इनपुट निर्दिष्ट करणारा इनपुट फील्डसह हेडर क्षेत्रामध्ये एक प्लगइन ब्लॉक उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:block \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultBlock" \
  --label="Default block" \
  --plugin-id="default_block" \
  --theme-region="header" \
  --inputs='"name":"inputtext", "type":"text_format", "label":"InputText", "options":"", "description":"Just an input text", "maxlength":"", "size":"", "default_value":"", "weight":"0", "fieldset":""'