generate:plugin:fieldtype

फील्ड प्रकार प्लगिन उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:fieldtype [options]
gpft

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव.
--label प्लगइन लेबल.
--plugin-id प्लगिन आयडी.
--description प्लगइन वर्णन.
--default-widget या प्लगइनचे डीफॉल्ट फील्ड विजेट.
--default-formatter या प्लगइनची डीफॉल्ट फिल्ड फॉर्मेटर.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, त्याचे लेबल, प्लगिन आयडी आणि वर्णन निर्दिष्ट करणारा एक फील्ड प्रकारचा प्लगिन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:fieldtype \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleFieldType" \
  --label="Example field type" \
  --plugin-id="example_field_type" \
  --description="My Field Type"
  
 • डीफॉल्ट विजेटसह फिल्ड प्रकार प्लगइन उत्पन्न करा आणि फॉर्मेटर मॉड्यूलचे नाव, वर्ग, त्याचे लेबल, प्लगिन आयडी आणि वर्णन निर्दिष्ट करा.
  drupal generate:plugin:fieldtype \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleFieldType" \
  --label="Example field type" \
  --plugin-id="example_field_type" \
  --description="My Field Type" \
  --default-widget="DefaultWidget" \
  --default-formatter="DefaultFormatter"