generate:plugin:imageeffect

प्रतिमा प्रभाव प्लगइन उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:imageeffect [options]
gpie

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव.
--label प्लगइन लेबल.
--plugin-id प्लगिन आयडी.
--description प्लगइन वर्णन.

उदाहरणे

 • मॉड्यूलचे नाव, वर्ग, त्याचे लेबल, प्लगिन आयडी आणि एक वर्णन निर्दिष्ट करणारी प्रतिमा प्रभाव प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:imageeffect \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultImageEffect" \
  --label="Default image effect" \
  --plugin-id="default_image_effect" \
  --description="My Image Effect"