generate:plugin:imageformatter

प्रतिमा फॉर्मेटर प्लगइन उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:imageformatter [options]
gpif

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव.
--label प्लगइन लेबल.
--plugin-id प्लगिन आयडी.

उदाहरणे

 • मॉड्यूलचे नाव, वर्ग, त्याचे लेबल आणि प्लगिनआयडीनिर्दिष्ट करणारा एक प्रतिमा फॉर्मेटर प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:imageformatter \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleImageFormatter" \
  --label="Example image formatter" \
  --plugin-id="example_image_formatter"