generate:plugin:rest:resource

प्लगइन उर्वरित संसाधन उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:rest:resource [options]
gprr

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन रेस संसाधन वर्ग.
--plugin-id प्लगइन प्रवासी संसाधन आयडी
--plugin-label प्लगइन उर्वरीत संसाधन लेबल.
--plugin-url प्लगइन उर्वरित संसाधन URL
--plugin-states प्लगइन रीस्ट रिसोर्स स्टेटस.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, प्लगिन आयडी, त्याचे लेबल, लक्ष्य url आणि विनंती प्रकार निर्दिष्ट करून उर्वरित संसाधन प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:rest:resource \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultRestResource" \
  --plugin-id="default_rest_resource" \
  --plugin-label="Default rest resource" \
  --plugin-url="http://rest.resources.example.com" \
  --plugin-states='GET'