generate:plugin:rulesaction

प्लगिन नियम क्रिया उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:rulesaction [options]
gpra

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन वर्ग नाव.
--label प्लगइन लेबल.
--plugin-id प्लगइन आयडी
--type क्रिया प्रकार (वापरकर्ता किंवा नोड)
--category प्लगइन श्रेणी
--context प्लगइन संदर्भ

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, त्याचे लेबल, प्लगिन id, प्रकार, श्रेणी आणि त्याचे संदर्भ निर्दिष्ट करणारा वापरकर्ता नियम कृती प्लगिन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:rulesaction \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultAction" \
  --label="Default action" \
  --plugin-id="default_action" \
  --type="user" \
  --category="default_action" \
  --context="default_action"
  
 • मॉड्यूल नाव, वर्ग, त्याचे लेबल, प्लगिन आयडी, प्रकार, श्रेणी आणि त्याचे संदर्भ निर्दिष्ट करणारे नोड नियत कार्य प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:rulesaction \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultAction" \
  --label="Default action" \
  --plugin-id="default_action" \
  --type="node" \
  --category="default_action" \
  --context="default_action"