generate:plugin:type:annotation

भाष्येच्या शोधासह प्लगिन प्रकार उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:type:annotation [options]
gpta

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन प्रकार वर्ग नाव
--machine-name commands.generate.plugin.type.annotation.options.plugin-id
--label प्लगइन प्रकार लेबल.

उदाहरणे

 • मॉड्यूल नाव, वर्ग नाव, मशीनचे नाव आणि लेबल निर्दिष्ट करणारे भाष्यशोधसह प्लगइन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:type:annotation \
  --module="modulename" \
  --class="ExamplePlugin" \
  --machine-name="example_plugin" \
  --label="Example plugin"