generate:plugin:type:yaml

Yaml शोधसह एक प्लगिन प्रकार उत्पन्न करा.

वापर:

drupal generate:plugin:type:yaml [options]
gpty

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--module मॉड्यूलचे नाव.
--class प्लगइन प्रकार वर्ग नाव.
--plugin-name प्लगिन प्रकार मशीनचे नाव.
--plugin-file-name प्लगइन फाइल नाव.

उदाहरणे

 • मॉडेल नाव, वर्ग नाव, प्लगिन नाव आणि प्लगिन फाइल नाव निर्दिष्ट केलेल्या Yaml डिस्कवरीसह एक प्लगिन उत्पन्न करा.
  drupal generate:plugin:type:yaml \
  --module="modulename" \
  --class="ExamplePlugin" \
  --plugin-name="example_plugin" \
  --plugin-file-name="example.plugin"