migrate:execute

अनुप्रयोगासाठी उपलब्ध स्थलांतरित करा.

वापर:

drupal migrate:execute [arguments] [options]
mie

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--site-url साइट स्त्रोत URL.
--db-type commands.migrate.execute.migrations.options.db-type
--db-host डेटाबेस यजमान.
--db-name डेटाबेस नाव.
--db-user डेटाबेस वापरकर्ता.
--db-pass डेटाबेस पास.
--db-prefix डेटाबेस उपसर्ग.
--db-port डेटाबेस हस्तांतरण.
--exclude वगळण्यासाठी स्थलांतरण आयडी.
--source-base_path आपल्या स्रोत साइटसह असलेली स्थानिक फाइल निर्देशिका (उदा./var/www/docroot), किंवा आपल्या साइटचा पत्ता (उदाहरणार्थ http://example.com)

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
migration-ids स्थलांतरण आयडी.