migrate:setup

दिलेल्या लेगसी डेटाबेससाठी संबंधित स्थानांतरण स्थापन करा आणि तयार करा.

वापर:

drupal migrate:setup [options]
mis

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--db-type Drupal डेटाबेस प्रकार.
--db-host डेटाबेस यजमान.
--db-name डेटाबेस नाव.
--db-user डेटाबेस वापरकर्ता.
--db-pass डेटाबेस पास.
--db-prefix डेटाबेस उपसर्ग.
--db-port डेटाबेस हस्तांतरण.
--source-base_path Local file directory containing your source site (e.g. /var/www/docroot), or your site address (for example http://example.com)