module:dependency:install

अनुप्रयोगामध्ये अवलंबन मॉड्यूल स्थापित करा.

वापर:

drupal module:dependency:install [arguments]
modi

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
module सक्षम केलेल्या मोड्यूल किंवा मॉड्यूल्सना स्पेसद्वारे विभक्त व्हायला हवे.

उदाहरणे

  • निर्दिष्ट केलेल्या मॉड्यूलचे अवलंबन स्थापित करा.
    drupal module:dependency:install  modulename