module:path

मॉड्यूलला सापेक्ष पथ परत मिळवते (किंवा निरपेक्ष पथ).

वापर:

drupal module:path [arguments] [options]
mop

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--absolute रिटर्न मॉड्यूल परिपूर्ण पथ

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
module मॉड्यूल नाव (मशीनचे नाव)

उदाहरणे

  • मॉड्यूलचे नाव दर्शविणारा मॉड्यूलचा सापेक्ष पथ मिळवा.
    drupal module:path  modulename