server

PHP मध्ये अंगभूत वेब सर्व्हर चालविते.

वापर:

drupal server [arguments]
serve
rs

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
address पत्ता:पोर्ट मूल्य.

उदाहरणे

 • वापरून चालवा default address argument value 127.0.0.1:8088
  drupal server
  
 • वेगळ्या पोर्ट नंबरचा वापर करण्यासाठी पत्ता वितर्क पास करणे.
  drupal server 127.0.0.1:8089
  
 • चालवा default address argument values, using --root option to define the Drupal root
  drupal --root=/var/www/drupal8.dev server