shell

परस्परसंवादी REPL(रीड-इव्हल-प्रिंट-लूप) प्रदान करणारे शेल उघडा.

वापर:

drupal shell