site:install

एक Drupal प्रकल्प स्थापित.

वापर:

drupal site:install [arguments] [options]
si

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--langcode Drupal भाषा
--db-type इन्स्टॉलमध्ये वापरण्याकरिता Drupal डाटाबेस प्रकार.
--db-file अधिष्ठापने मध्ये वापरण्याकरिता Drupal डेटाबेस फाइल,
--db-host डेटाबेस यजमान.
--db-name डेटाबेस नाव.
--db-user डेटाबेस वापरकर्ता.
--db-pass डेटाबेस पास.
--db-prefix डेटाबेस उपसर्ग.
--db-port डेटाबेस हस्तांतरण.
--site-name Drupal साइट नाव
--site-mail Drupal साइट मेल
--account-name Drupal प्रशासक खाते नाव.
--account-mail Drupal प्रशासक खाते मेल.
--account-pass Drupal प्रशासक खाते संकेतशब्द.
--force Force to reinstall the site

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
profile Drupal प्रोफाइल स्थापित करणे.

उदाहरणे

 • स्थापना प्रकार, भाषा कोड, डेटाबेस कॉन्फिगरेशन, साइट नाव, साइट ईमेल आणि प्रशासक क्रेडेन्शियल सेटिंग्ज निर्दिष्ट करणारा एक Drupal प्रोजेक्ट स्थापित करा.
  drupal site:install standard \
  --langcode="en" \
  --db-type="mysql" \
  --db-host="127.0.0.1" \
  --db-name="drupal8" \
  --db-user="u53rn4m3" \
  --db-pass="dbp455" \
  --db-port="3306" \
  --site-name="Drupal 8" \
  --site-mail="admin@example.com" \
  --account-name="admin" \
  --account-mail="admin@example.com" \
  --account-pass="p455w0rd"