site:status

वर्तमान Drupal स्थापना स्थिती पहा.

वापर:

drupal site:status [options]
ss
st

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--format commands.site.status.options.format

उदाहरणे

  • टेबल म्हणून आउटपुट स्वरूपन निर्दिष्ट करणारे Drupal स्थापना स्थिती मिळवा.
    drupal site:status  \
    --format="table"