state:override

एखाद्या स्थिती की वर अधिशून्य करा.

वापर:

drupal state:override [arguments]
sto

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
key अधिलिखित करण्यासाठी स्थिती की.
value सेट करण्यासाठी स्थिती मूल्य.

उदाहरणे

  • स्थिती नाव अधोरेखीत करते आणि स्थिती नाव आणि नवीन मूल्य निर्दिष्ट करते.
    drupal state:override  comment.node_comment_statistics_scale "!!float 1"