theme:download

अनुप्रयोगामध्ये थीम डाउनलोड करा.

वापर:

drupal theme:download [arguments] [options]
thd

उपलब्ध पर्याय

पर्याय तपशील
--composer Composer सह थीम डाउनलोड व्यवस्थापित करण्यासाठी --composer पर्याय वापरा

उपलब्ध वितर्क

वितर्क तपशील
theme थीम नाव.
version थीम आवृत्ती i.e 1.x-dev

उदाहरणे

  • नाव आणि आवृत्ती निर्दिष्ट करणारा थीम डाउनलोड करा.
    drupal theme:download  Alina 7.x-1.2